25.10.2018 Konferencja Polmass w Pawłowicach

25 października 2018 roku, w Instytucie Zootechniki PIB Zakładu Doświadczalnego Pawłowice,  odbyła się zorganizowana przez Polmass S.A. konferencja „Nauka i praktyka w żywieniu bydła mlecznego. Od jałówki do krowy”.

W pierwszej części„Preparaty mlekozastępcze dla cieląt” przedstawił Zbigniew Kotlęga – Prezes Zarządu i Dyrektor Polmass SA. Omówił w niej wyniki doświadczenia wykonanego w IZ PIB Zakład Doświadczalny w Kołbaczu. Zostały także przedstawione innowacje w Zakładzie Produkcyjnym Polmass, które w znaczący sposób wpłyną na jakość produktów wytwarzanych przez Polmass. Podczas konferencji Efekty uzyskane w hodowli i produkcji bydła mlecznego w Pawłowicach zaprezentował dr Marian Kamyczek, który omówił aktualną sytuację w produkcji mleka w kraju i Unii Europejskiej oraz przedstawił efekty produkcyjne i hodowlane uzyskane w stadzie krów rasy PHF odmiany cb w Pawłowicach.Profesor Sylvia Kehoe z Uniwersytetu Wisconsin – River Falls w Stanach Zjednoczonych, która przyjechała do Polski na zaproszenie Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja, omówiła „Najważniejsze punkty oceny poprawności żywienia krów – praktyczne uwagi”. Przedstawiła temat żywienia krów z punktu widzenia  stad krów mlecznych w USA. Poruszyła największe problemy na farmach, przede wszystkim zwróciła uwagę na jakość żywienia, nadmierne zagęszczenie zwierząt, a także złe warunki sanitarne.

Drugą część konferencji rozpoczął dr inż. Paweł Górka z Katedry Żywienia i Dietetyki Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, który  przedstawił prezentację „Pogoń za dużymi przyrostami masy ciała jałówek – czy to ma sens ?”. Podkreślił rolę  kontroli rozwoju jałówek na podstawie przyrostów dziennych oraz wieku i masy ciała przy zacieleniu. Według autora celem odchowu jest zacielenie jałówki w 13-14 miesiącu życia przy masie ciała 363-416 kg. Wykazał także korelację pomiędzy żywieniem, a przyszłą wydajnością mleczną. Kolejny wykład „Prawidłowo wykonana kiszonka podstawą żywienia bydła” wygłosił dr inż. Waldemar Budziński. W prezentacji bogato ilustrowanej przykładami wielu doświadczeń przedstawione zostały kluczowe warunki uzyskania dobrej jakościowo kiszonki, która powinna charakteryzować się wysoką stabilnością tlenową.

Partnerem wydarzenia była firma Poettinger.  Pan Wojciech Mantaj, przedstawiciel firmy  omówił wpływ techniki zbioru na czystość oraz jakość produkowanych pasz objętościowych przeznaczonych dla bydła.

Po części oficjalnej goście udali się do centrum konferencji i rekreacji „Akwawit” w Lesznie gdzie przy akompaniamencie zespołu p. Grzegorza Hermana kontynuowano spotkanie.