Automatyzacja i robotyzacja w hodowli bydła i produkcji mleka

18 października w Łysomicach odbyła się dwudniowa konferencja AUTOMATYZACJA   I ROBOTYZACJA W HODOWLI BYDŁA I PRODUKCJI MLEKA zorganizowana przez PFHBiPM. Pierwsza część, teoretyczna, odbyła się Łysomicach, a Polmass był sponsorem tego wydarzenia. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka postanowiła położyć nacisk na edukację i kształcenie hodowców. W tym celu zaplanowano na tegoroczną jesień trzy konferencje naukowe, organizowane przez każdy z Regionów Oceny. Gospodarzem sympozjum był Region Oceny Bydgoszcz, a wzięło w nim udział ponad dwustu słuchaczy. Zgromadzonych gości powitał prezydent PFHBiPM, który w krótkim przemówieniu podkreślił znaczenie nauki i wiedzy w codziennej pracy hodowców bydła i producentów mleka.

Czytaj dalej Automatyzacja i robotyzacja w hodowli bydła i produkcji mleka