Pogrążeni w smutku

{jcomments off}

Z najgłębszym żalem dzielimy się wiadomością o nagłej o śmierci naszego
Doradcy Naukowego i w-ce Prezesa Rady Nadzorczej Polmass SA,

prof. zw. dr hab. inż. Jana Mikołajczaka.

 

Pan Profesor był wybitnym uczonym, wieloletnim dziekanem wydziału
Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy,
prorektorem Bydgoskiej Szkoły Wyższej, przewodniczącym lokalnej komisji etycznej
ds. doświadczeń na zwierzętach, członkiem Polskiej Akademii Nauk.
Był niezwykle serdecznym, wspaniałym człowiekiem, zawsze gotowym do niesienia pomocy.

Był jedną z najwybitniejszych osobowości polskiego środowiska zootechnicznego.
Łączymy się w bólu z Rodziną Pana Profesora.

Pogrążeni w smutku
Zarząd, Rada Nadzorcza
oraz Pracownicy Polmass SA