Wpływ preparatu mlekozastępczego Polmass na wzrost cieląt – SK Nowe Jankowice.  

Wpływ preparatu mlekozastępczego Polmass Milk Red Full na wzrost cieląt – raport badań przeprowadzonych w Stadninie Koni Nowe Jankowice.

W warunkach odchowu cieląt najważniejszy i najbardziej istotny okres stanowi pierwsze półrocze życia młodego organizmu. Ze względu na nie w pełni jeszcze ukształtowany i rozwinięty żwacz oraz ograniczoną aktywność przewodu pokarmowego, okres żywienia paszą płynną jest niezwykle ważny. Stosowanie preparatu mlekozastępczego w odchowie cieląt pozwala na oszczędność pracy i łatwość przygotowania oraz powtarzalność składu pójła. Preparat mlekozastępczy daje pewność przebiegu odchowu, ponieważ jego skład w przeciwieństwie do mleka pełnego w czasie odchowu pozytywnie wpływa na rozwój żwacza. Dobrze i wcześnie wykształcony żwacz wpływa na zwiększenie dziennych przyrostów i szybki rozwój cielęcia, obniża również ryzyko zachorowań na choroby uwarunkowane żywieniem.

Czytaj dalej Wpływ preparatu mlekozastępczego Polmass na wzrost cieląt – SK Nowe Jankowice.