Dlaczego preparat mlekozastępczy w odchowie cieląt?

Dr Paweł Górka
Katedra Żywienia i Dietetyki Zwierząt
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Odchów zdrowych i dobrze rosnących cieląt to jedno z ważniejszych wyzwań, jakie stoją przed producentem mleka i mięsa wołowego. Ten z pozoru krótki, bo trwający zaledwie 2-3 miesiące okres w życiu krowy lub opasanego buhajka, decyduje w dużym stopniu o dochodach gospodarstwa. Pierwsze tygodnie życia to okres intensywnego rozwoju organizmu, w tym takich kluczowych dla wydajności mlecznej oraz przyrostów tkanki mięśniowej narządów jak: przewód pokarmowy, wątroba czy gruczoł mlekowy. Co bardzo ważne, każde zachwianie rozwoju organizmu na tym etapie życia, na przykład w wyniku przebytej biegunki, nie może być nadrobione w późniejszym jego okresie. W efekcie niechybnie prowadzi do zmniejszenia efektów produkcyjnych uzyskiwanych od zwierząt, a także do skrócenia okresu ich użytkowania. W ostatecznym rozrachunku słabe wyniki odchowu cieląt są przyczyną poważnych strat finansowych dla gospodarstwa.

Czytaj dalej Dlaczego preparat mlekozastępczy w odchowie cieląt?