prof. zw. dr hab. inż. Witold Podkówka dr h.c. JAK WYPRODUKOWAĆ DOBRĄ KISZONKĘ DLA BYDŁA LUB NA BIOGAZ ROLNICZY

JAK  WYPRODUKOWAĆ   DOBRĄ KISZONKĘ DLA BYDŁA  LUB  NA BIOGAZ  ROLNICZY

Podstawowe wiadomości na temat kiszenia biomasy na paszę dla bydła i biogaz rolniczy oraz zasady prawidłowego skarmiania kiszonek i  wytwarzania biogazu rolniczego

Opracowanie: prof. zw. dr hab. inż. Witold Podkówka dr h.c.

 

Znaczenie gospodarcze kiszonek

W warunkach klimatu umiarkowanego krajów Europy środkowej  i  Północnej wzrosło zainteresowanie kiszonkami, jako pasza dla bydła i  substrat do produkcji biogazu. Dotyczy to zwłaszcza kiszonek sporządzonych z kukurydzy i  runi z użytków zielonych.

Zmiany w systemie chowu  i technologii żywienia bydła spowodowały, że kiszonka stała się podstawową paszą objętościową  nie tylko żywieniu zimowym, lecz również letnim. System żywienia TMR, w którym kiszonka stanowi ważny składnik dawki pokarmowej, jest stosowany w ciągu całego roku. Jest to typowy przykład zamiany energii skumulowanej w kiszonce, na energię dostępną dla ludzi w postaci mleka i żywca wołowego.  Są to produkty powszechnie stosowanymi w żywieniu ludzi.

W drugie połowie XX wieku na terenach wiejskich powstały zakłady zwane ,, biogazowniami’’, które wykorzystywały biomasę roślinną do produkcji biogazu. Szybko przekonano się, że doskonałym substratem do produkcji biogazu jest kiszonka, zwłaszcza kiszonka z kukurydzy. W tym przypadku kiszonka jest zamieniana na energię. Użytkownicy biogazowni  do produkcji oprócz własnych kiszonek, nabywają je na drodze aktu kupna – sprzedaży, dlatego kiszonka stała się ,,towarem’’, która ma odpowiednią wartość wyrażoną w środkach płatniczych. Kiszonka jako pasza dla bydła nie miała cech towaru, bowiem nie dochodziło do kupna – sprzedaży. Znane są sporadyczne  przypadki sprzedaży kiszonki jako paszy dla bydła.

Wielu rolników produkuje kiszonki, zwłaszcza z biomasy całych roślin  kukurydzy, jako substrat do produkcji biogazu w ramach zawartych umów lub wieloletnich kontraktacji. W tym przypadku kiszonki z całych roślin kukurydzy są produkowane według  wymogów ustalonych przez nabywcę. Dotyczy to głównie doboru odmian, fazy wegetacji, długości sieczki podczas zbioru biomasy oraz zawartości suchej masy

Krowa i komora fermentacyjna są producentami ,,zielonej energii’’, każda w innej postaci. Zużywają te same surowce, które dla krowy określa się terminem,, pasza’’, zaś dla komory fermentacyjnej ,,substratem’’. Praktycy komorę fermentacyjną biogazowni nazywają ,,betonową krową’’ w odróżnieniu od ,,biologicznej krowy’’. ,,Betonowa krowa,, jest konkurencyjna dla ,,biologicznej krowy’’ pod względem wykorzystywania tych samych surowców.

W tym przypadku energia zawarta w kiszonce jest zamieniana na biogaz,  przetwarzany na energię elektryczną i cieplną, które są konsumowane każdego dnia przez ludzkość  we współczesnym świecie.

Czytaj dalej prof. zw. dr hab. inż. Witold Podkówka dr h.c. JAK WYPRODUKOWAĆ DOBRĄ KISZONKĘ DLA BYDŁA LUB NA BIOGAZ ROLNICZY