Prozdrowotne rozwiązania w preparatach mlekozastępczych

Rozwiązania prozdrowotne – ogólnie. W dobie całkowitego zakazu stosowania antybiotykowych stymulatorów wzrostu w żywieniu cieląt, właśnie probiotyki i prebiotyki stanowią jedyną metodę w skutecznej profilaktyce prozdrowotnej. Jest to rozwiązanie nie dość że ekologiczne, to dodatkowo uzasadnione ekonomicznie, które nie zaburza harmonijnego wzrostu i rozwoju młodego cielęcia. Stosowanie powyższych dodatków w połączeniu z immunoglobulinami w preparatach mlekozastępczych, zapewnia ukierunkowanie tworzenia się nowego systemu odpornościowego u dopiero co narodzonego cielęcia. Zainicjowanie zmian w tworzeniu odpowiedniej mikroflory na całej długości przewodu pokarmowego skutkuje wytworzeniem stabilnej odporności na wszelkie patogeny. Można określić, że przy udziale naturalnych produktów już na etapie tworzącej się infekcji skutecznie jest ona eliminowana. Inaczej niż w przypadku antybiotyków, gdzie leczymy w zasadzie najpierw skutki a następnie przyczyny.

Stosowanie prozdrowotnych rozwiązań w preparatach mlekozastępczych Polmassu jest wyraźnie tańsze niż ich osobne podawanie w formie suplementacji czy też leczenia. Ponadto taka forma podania jest bardziej przyjazna dla obsługi technicznej cieląt, eliminując tym samym ryzyko związane z osobnym podawaniem (zbyt duże lub za małe dawki, ryzyko pomyłki, itp.). Rozwiązania prozdrowotne, które są stosowane w produktach powinny być używane kompleksowo, gdyż tylko w takim przypadku mamy zapewniony najwyższy możliwy poziom skutecznego działania profilaktycznego i leczniczego. Stosowanie probiotyków i prebiotyków musi być uzupełniane przez stosowanie kompleksów witamin, najlepiej w połączeniach chelatowych, gdyż tylko takie formy zapewniają wysoką biodostępność mikroelementów i witamin oraz lepsze i szybsze wykorzystanie makroskładników przez młody organizm.

Hodowca stosując preparaty mlekozastępcze wraz z gotowym zestawem rozwiązań prozdrowotnych może sam w pełni sterować tworzeniem systemu odpornościowego cieląt i niejako przyspieszać jego kierunkowy rozwój. W konsekwencji pozwala to na odchów cieląt zdrowych, silnych i bardziej witalnych.

dr inż. Krzysztof Kreft