Wyniki obserwacji na preparatach mlekozastępczych

Specjaliści z zakresu żywienia cieląt Polmass SA opracowali koncepcję nowych preparatów mlekozastepczych „Premium”  przeznaczonych do żywienia cieliczek. Linię preparatów mlekozstepczych tworzą : Polmass Milk Red, Polmass Milk Red Full i Polmass Milk Red Power.  Preparaty charakteryzują się :

  1. Wysokim udział komponentów mlecznych .
  2. Zawierają do 20% mleka odtłuszczonego w proszku .
  3. Wysoką smakowitością.
  4. Doskonałą rozpuszczalnością
  5. Długotrwałą homogenicznością po rozpuszczeniu

Zastosowane w Polmass Milkach komponenty zapewniają najwyższą strawność i przyswajalność składników pokarmowych. Cielęta odchowywane na preparatach linii „Premium” podwajają w pierwszych dwóch miesiącach życia swoją masę urodzeniową . Zatem, jeśli w dniu urodzenia cielę ważyło 42 kg to w 60 dniu życia masa ciała będzie wynosić 84 kg.

Czytaj dalej Wyniki obserwacji na preparatach mlekozastępczych