Dla cieląt

Linia EXTRA

Innowacyjne, najwyższej jakości posiarowe preparaty mlekozastępcze przeznaczone do odchowu cieląt, w tym szczególnie jałówek hodowlanych, zaplanowane na uzyskanie najwyższych wyników hodowlanych przyszłej krowy. Gwarantują zdrowe, pełne wigoru, modelowo rosnące i rozwijające się cielęta. Bardzo wysoki udział komponentów mlecznych powyżej 85% przekłada się na praktycznie zerowy poziom włókna (0,0%) w preparatach posiarowych.

CECHY SZCZEGÓLNE:

 • przeznaczone do stosowania zaraz po okresie pojenia siarą (3-5 dzień życia),
 • zalecane do stosowania przez cały okres odchowu,
 • składają się z najlepszej jakości komponentów mlecznych i mleka w proszku,
 • zawierają unikalną kombinację immunoglobulin, probiotyku i innych zabezpieczeń przeciwbiegunkowych IMUPRO®,
 • zawierają w swoim składzie optymalny udział mleka w proszku,
 • zalecane do stosowania w automatycznych stacjach odpoju cieląt.

KORZYŚCI:

 • modelowy rozwój gruczołu mlekowego bez przerostu tkanki tłuszczowej,
 • gwarancja wysokich przyrostów tkanki mięśniowej,
 • zdrowe, pełne wigoru cielęta.

Linię EXTRA tworzą POLMASS MILK RED FULL oraz POLMASS MILK RED POWER

 

 


 

Linia SUPER

Innowacyjne, najwyższej jakości preparaty mlekozastępcze przeznaczone do odchowu cieląt zaraz po siarze.
Linia Super to preparaty mlekozastępcze zaplanowane na uzyskanie zarówno wysokich wyników produkcyjnych przyszłej krowy, jak i dobrych przyrostów wagowych w odchowie opasów. Linia Super gwarantuje zdrowe, pełne wigoru, modelowo rosnące i rozwijające się cielęta. Linia Super cechuje się bardzo wysokim udziałem komponentów mlecznych. Produkty tej linii zawierają wysoki poziom najwyższej jakości białka mlecznego, wysoko strawne białko roślinne w optymalnej proporcji.

CECHY SZCZEGÓLNE:

 • Przeznaczone do stosowania zaraz po okresie pojenia siarą (3-5 dzień życia).
 • Zawierają wysoki udział komponentów mlecznych i najwyższej strawności białko roślinne.
 • Zawierają w swoim składzie mleko w proszku.
 • Posiadają unikalną kombinację immunoglobulin i probiotyku oraz innych zabezpieczeń przeciwbiegunkowych – IMUPRO®.
 • Posiadają podwyższone i zsynchronizowane z założonymi przyrostami wagowymi poziomy witamin, w tym witaminy E oraz aminokwasów.
 • Nadają się do stosowania w automatycznych stacjach odpoju cieląt.

KORZYŚCI:

 • Modelowy rozwój gruczołu mlekowego bez przerostu tkanki tłuszczowej.
 • Gwarancja wysokich przyrostów tkanki mięśniowej.
 • Stymulacja optymalnego rozwoju żwacza.
 • Brak biegunek.
 • Zdrowe, pełne kondycji cielęta.

Linię SUPER tworzą POLMASS MILK i MLEKOWIT

 

 


 

Linia STANDARD

Przeznaczona jest do tradycyjnego odchowu cieląt (skarmianie po 7 i 14 dniu życia). Wszystkie składniki pokarmowe są starannie dobrane, a poziomy białka i tłuszczu, witamin oraz mikro- i makroelementów są zbilansowane do potrzeb rozwoju młodego organizmu.

CECHY SZCZEGÓLNE:

 • Przeznaczone do tradycyjnego odchowu.
 • Idealnie nadają się do późniejszego odchowu cieląt oraz do odchowu buhajków, do dalszego opasu.
 • Wspomagają wczesny i szybki rozwój żwacza.
 • Przyśpieszają pobieranie pasz stałych.
 • Utrzymują odpowiedni status odporności organizmu.
 • Gwarantują dobre przyrosty masy ciała.

KORZYŚCI:

 • Dobre przyrosty masy ciała.
 • Wczesny i szybki rozwój przedżołądków.
 • Kilkakrotnie tańszy odchów w porównaniu z mlekiem krowim.
 • Minimalizacja ryzyka występowania biegunek.
 • Zdrowe i silne cielęta.

Linię STANDARD tworzą PRIMOLACVITALAC

 

 


 

Linia NATURA

Preparaty mlekozastępcze przeznaczone do zdrowego odchowu cieląt w zgodzie z fizjologią i ekonomią żywienia.

CECHY SZCZEGÓLNE:

 • Przeznaczone do stosowania odpowiednio od 14 i 21dnia życia.
 • Zawierają zrównoważony udział produktów mlecznych i komponentów roślinnych.
 • Optymalny poziom włókna stymuluje prawidłowy rozwój przedżołądków u cieląt.
 • Przeznaczone do standardowego odpajania cieląt w karmikach i z wiader ze smoczkiem.

KORZYŚCI:

 • Współdziałają w fizjologicznych procesach w kierunku szybszego rozwoju przedżołądków.
 • Przyczyniają się do wcześniejszego pobierania paszy stałej przez cielę.
 • Smaczne, chętnie pobierane przez cielęta są kilkakrotnie tańsze od mleka oraz tańsze od białych preparatów mlekozastępczych
  (Linia EXTRA, SUPER i STANDARD).
 • Zawierają dodatkowe, naturalne zabezpieczenie przeciwbiegunkowe: siemię lniane i drożdże.
 • Pozwalają na uzyskanie zdrowych i silnych cieląt.

Linię NATURA tworzą VITALAC z SIEMIENIEM LNIANYMEKOLAC

 

 


 

 

Preparaty uzupełniające siarę

Nasze krowy żywimy coraz intensywniej, stymulując tą drogą poziom produkcji mleka. Jednym z efektów ukierunkowania żywienia krowy na zwiększanie produkcji mleka jest jakość siary. Coraz powszechniej jej ilość i jakość nie odpowiada normom fizjologicznym, a tym samym potrzebom cielęcia.

Zmienna i niewystarczająca jakość siary jest często spotykana u krów rasy HF. Dlatego zawsze przed podaniem siary cielęciu niezbędne jest określenie jej jakości i wartości pokarmowej. Jest to szczególnie ważne w pierwszym i drugim dniu po wycieleniu. Do badania jakości siary służy siaromierz. Właściwa dawka siary dobrej lub bardzo dobrej jakości decyduje o życiu i zdrowiu cielęcia. Siara dobrej jakości powinna zawierać minimum 50mg i więcej immunoglobulin w 1 ml. Nowo narodzone cielę powinno dostać najlepiej w ciągu pierwszych 30 minut życia minimum 100g immunoglobulin. Zapewnią to 2 litry dobrej jakościowo siary w oborach z dobrymi warunkami zoohigienicznymi utrzymania cieląt. W stadach gdzie występowały wcześniej problemy z odchowem cieląt z powodu biegunek czy schorzeń górnych dróg oddechowych zaleca się podanie pierwszej dawki siary w ilości 3 litry.

 

Preparatu uzupełniające siarę tworzą

SIARA NATURALNA SUSZONA SIARA W PAŚCIE IMUPRO PROBIOTYKI W PAŚCIE