Pro publico bono

Działalność prospołeczna przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwo jest aktywne nie tylko w obrębie swojej branży i bezpośrednio związanych z nią interesariuszy, ale działa również w szerszym wymiarze. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w przynależności do organizacji przedsiębiorców. Wśród organizacji, z którymi przedsiębiorstwo współpracuje lub do których należy są: Stowarzyszenie Eksporterów RP, Izba Przemysłowo-Handlowa, Pracodawcy Pomorza i Kujaw.

Przedsiębiorstwo prowadzi działalność prospołeczną, która jest skierowana do organizacji lokalnych, ogólnopolskich, a nawet międzynarodowych. Przedsiębiorstwo w ostatnim dziesięcioleciu przeznaczyło setki tysięcy złotych na działania charytatywne, imprezy kulturalne oraz przedsięwzięcia edukacyjne, a także na inicjowanie aktywności społecznej, wyznaczanie nowych trendów i kierunków w pomocy drugiemu człowiekowi.

Polmass S.A. dofinansował ponad dwadzieścia podmiotów, które zrealizowały pięćdziesiąt różnych zadań społecznych. Wśród organizacji, które firma wspierała w 2016 roku były m.in.: Polski Czerwony Krzyż, Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej, Fundacja Zdążyć z Pomocą, Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, Fundacja na Rzecz Pomocy Dzieciom Grodzieńszczyzny, a także Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych. Są to organizacje, z którymi POLMASS S.A. współpracuje już ponad 15 lat.

Przedsiębiorstwo, w miarę swoich możliwości, wspiera także działania artystyczne. Przykładem tego typu aktywności było wsparcie realizacji instalacji artystycznej upamiętniającej wybitnego malarza, grafika i rysownika Leona Wyczółkowskiego. Wydarzenie po nazwą „Z Wyczółkowskim po drodze”, miało swoje otwarcie 3 czerwca 2015 roku. W ramach tego projektu w 10 miejscach Bydgoszczy (w plenerze) stanęły obrazy malarza zatopione w szklanej płycie. Z innych wydarzeń, należy wspomnieć, że Polmass S.A. był także jednym z darczyńców wspierających rekonstrukcję fontanny „Potop”. Od 2019 roku Polmass S.A. wspiera także działalność Filharmonii Pomorskiej.

Polmass S.A. chętnie wspiera także szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły średnie na przykład w zakresie współfinansowania tzw. zielonej szkoły lub zakupu sprzętu do monitoringu. POLMASS wspierał też działalność sportową dzieci i młodzieży, poprzez współpracę z Polonią Bydgoszcz. Warto również zaznaczyć, że Polmass S.A. stale współpracuje z Polskim Towarzystwem Zootechnicznym, a w ramach tej współpracy funduje nagrody za najlepsze prace magisterskie.

Polmass S.A. wspiera też środowiska naukowe, na przykład podczas międzynarodowej konferencji naukowej, która 9 marca 2017 roku odbyła się na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, firma sfinansowała pobyt wybitnego naukowca (i jednocześnie praktyka) z Nowej Zelandii – dra Ajmal’a Khan, który jest powszechnie uznanym specjalistą z zakresu żywienia i zachowań cieląt. Konferencja zgromadziła ponad 300 hodowców, zootechników oraz lekarzy weterynarii.

Już od 25 lat Polmass S.A. organizuje dla Pracowników oraz ich rodzin coroczne, integracyjne, dwudniowe „Grzybobranie” w Borach Tucholskich bądź nad Zalewem Koronowskim oraz spotkania tzw. wigilijne.

Zarząd Polmass S.A. wspiera materialnie rodziców posiadających uczące się i studiujące dzieci. Począwszy od 2014 roku, każde uczące się dziecko  w wieku 6 – 24 lata otrzymuję tzw. wyprawkę szkolną.

Od wielu już lat Polmass S.A. funduje pracownikom nieodpłatną opiekę zdrowotną   w sieci prywatnych lecznic. Opieką objęci są pracownicy Polmass oraz ich rodziny na preferencyjnych warunkach.

Polmass SA, mając świadomość, że pracownicy to wyjątkowy kapitał firmy, wart szczególnych zabiegów, inwestuje w „zasoby ludzkie”. Można nawet powiedzieć, że rozwój kadr stanowi zasadniczą strategię rozwoju firmy. Obejmuje on wszystkie działania podejmowane w firmie, których zadaniem jest wspieranie i realizacja procesu doskonalenia kwalifikacji i motywacji pracowników. Proces ten ma na celu „wyposażenie ich potencjału zawodowego we właściwości niezbędne do wykonywania obecnych i przyszłych zadań.

Część pracowników uczestniczy w nieodpłatnych kursach językowych w godzinach pracy. Dodatkowo Część pracowników korzysta z dofinansowanych kursów lingwistycznych poza firmą. Pracownicy odbywają także studia doktoranckie i podyplomowe. Normą są bardzo liczne szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników.