Podziękowania za odwiedzenia naszego stoiska podczas EuroTier 2018 w Hannoverze