Główne osiągnięcia

Przedsiębiorstwo POLMASS S.A. osiągnęło niewątpliwy sukces w zakresie upowszechnia wyżywienia mlekozastępczego cieląt i w sposób znaczący przyczyniło się do zwiększenia efektywności polskich hodowli bydła mlecznego. W ramach głównego zakresu biznesu firmy, już w 1991 rozpoczęto prace związane z wdrażaniem probiotyków, a także dodatków do pasz, które ułatwiały kiszenie pasz objętościowych dla bydła. Poniżej przedstawiono wykres pokazujący dynamikę przychodów ze sprzedaży w latach 1992-2017.

Rozwój biznesu przedsiębiorstwa POLMASS S.A. po roku 1990 wyznaczały następujące ważne przedsięwzięcia i kamienie milowe:

 • 1986 – założenie spółki POLMASS S.A.
 • 1987-1990 – rozpoczęcie produkcji płynnych koncentratów do żywienia krów mlecznych (licencja SSV Development, Turku, Finlandia oraz następnie niemiecko-francuskiej firmy Lactina).
 • 1988 – uruchomienie dystrybucji, chemicznych preparatów do zakiszania pasz Ensimax i Graintona, produkowanych na licencji firmy z Turku.
 • 1991 – import i sprzedaż pierwszych preparatów mlekozastępczych dla cieląt.
 • 1991-1999 – przenoszenie na grunt polski zachodnich technologii odchowu bydła i cieląt: setki szkoleń, seminariów i konferencji z udziałem setek hodowców.
 • 1992 – wprowadzenie nowej generacji probiotycznych środków do konserwacji pasz objętościowych na bazie bakterii kwasu mlekowego szwedzkiej firmy Medipharm.
 • 2000-2010 – modernizacja zdolności wytwórczych i wprowadzanie docelowej gamy produktów, certyfikacja ISO i GMP, rozpoczęcie działalności eksportowej.

W tym okresie:

 • 2002 – budowa nowoczesnej instalacji do produkcji preparatów melekozastępczych;
 • 2005 – rozbudowa zakładu w Bydgoszczy.
 • 2011-2018 – stworzenie nowoczesnych platform do przekazywania i ugruntowywanie wiedzy klientów oraz nowoczesnego systemu zarządzania jakością; doskonalenie systemów zarządzania relacjami z klientami; rozpoczęcie produkcji poddostawczej produktów oferowanych pod innymi markami przez partnerów biznesowych POLMASS-u.
 • 2015-2018 – kolejna faza rozbudowy zakładów przy wykorzystaniu środków unijnych