HZiNR Polanowice – szlakiem dra Pawła Górki

4 lutego 2019 roku w HZiNR Polanowice dr inż. Paweł Górka z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie przeprowadził audyt. Miał on na celu pomóc uzyskać jeszcze lepsze wyniki hodowlane w gospodarstwie, które ma ogromny potencjał. W audycie udział wzięła kadra zootechniczna HZINR Polanowice, doradcy żywieniowi Polmass oraz wspomniany dr inż. Paweł Górka, który jest uznanym autorytetem  z dziedziny żywienia zwierząt. Jego szczególne zainteresowania to wpływ żywienia na wzrost i zdrowie cieląt oraz wydajność mleczną krów.

Podczas trwającej 4 godziny wizyty szczególnie skupiono się na pierwszych tygodniach życia cielęcia – od chwili porodu, momencie podanie siary, poprzez podanie pierwszej paszy płynnej do odsadzenia. Zwrócono uwagę na kilka kwestii, które w istotny sposób wpływają na wydajność, bądź nie, przyszłej krowy. Jakość oraz ilość siary podawana w pierwszych godzinach życia cielęcia to czynnik, który bezpośrednio przekłada się na dalszą kondycję cielęcia. Siara pokrywa całkowite zapotrzebowanie noworodka na składniki odżywcze. Jest niezbędna dla młodego organizmu, gdyż dostarcza mu przeciwciał, wykształca tzw. odporność bierną i pobudza czynności przewodu pokarmowego. Dr. Górka podkreślił, jak ważne jest, by cielę wypiło pierwszą porcję siary jak najszybciej po zakończeniu porodu, gdyż poziom zawartych w niej przeciwciał jest wtedy najwyższy. Z upływem  czasu od wycielenia zmniejsza się nie tylko koncentracja przeciwciał w siarze, ale także przepuszczalność ścian jelita cienkiego dla immunoglobulin.  Omówiono także etap przejścia na paszę płynną. Wszyscy biorący udział w audycie zgodzili się, ze cielęta powinny pobierać pokarm  wartościowy i lekkostrawny, zawierający białko o wysokiej wartości biologicznej. Takim pokarmem są preparaty mlekozastępcze. W HZINR Polanowice stosuje się preparaty mlekozastępcze  już od 5 dnia po urodzeniu. Ten system poleca się nie tylko ze względów ekonomicznych, ale także z powodu  lepszych efektów żywieniowych. Preparaty mlekozastępcze mają bowiem lepszy skład chemiczny niż mleko krowie – zawierają mniej białka i tłuszczu, a więcej laktozy i witamin.

Spotkanie, które było swoistym zetknięciem nauki z praktyką, pozwoliło obu stronom spojrzeć na temat odchowu z innej perspektywy. W podsumowaniu udział wziął również Prezes HZiNR Polanowice, który wyraził uznanie dla dra inż. Pawła Górki za rzetelność i zaangażowanie włożone w przeprowadzenie audytu. Jego uwagi to skarbnica wiedzy, do której sięgać należny jak najczęściej, w szczególności gdy jest się liderem na rynku w tej branży.