Oferta

W 2018 roku przedsiębiorstwo może poszczycić się bogatą ofertą produktowo-usługową, w skład której wchodzą następujące produkty i usługi:

Produkty dla cieląt obejmujące preparaty mlekozastępcze i witaminowe:

 • RED FULL,
 • RED POWER,
 • POLMASS MILK,
 • MLEKOWIT,
 • PRIMOLAC,
 • VITALAC,
 • VITALAC z SIEMIENIEM LNIANYM,
 • EKOLAC.

Produkty dla bydła, obejmujące mieszanki witaminowo-mineralne:

 • VITAMIXY – różne mieszanki, w zależności od potrzeb rozwojowych krów mlecznych.

Produkty do zakiszania – obejmujące INOKULANTY (dodatki w procesie kiszenia paszy, które poprawiają jej właściwości żywieniowe i zdrowotne dla zwierząt). Ilość wykorzystania dodatków dobierana jest indywidualnie przy zastosowaniu do analiz specjalistycznej aparatury – przenośnego laboratorium AGRI NIR.

 • POLMASIL,
 • POLMASIL EXTRA,
 • POLMASIL BUCHNERI,
 • POLMASIL CORN,
 • POLMAZYM PREMIUM.

Podstawą wykorzystania produktów firmy POLMASS jest indywidualny dobór produktów i dawek w zależności od specyfiki stada, wykorzystywanego sposobu żywienia, a także warunków prowadzenia hodowli. Oznacza to, że doradcy firmy analizują sytuację w hodowli, wskazują na racjonalny zakres potrzeb, dokonują kalkulacji opłacalności stosowania preparatów, a następnie pokazują możliwości ich wykorzystania. Hodowcy mają pełną możliwość sprawdzenia, na ile kalkulacje przygotowywane przez doradców rzeczywiście zwiększają efektywność hodowli. W efekcie POLMASS S.A. nie jest tylko dostawcą preparatów dla zwierząt, ale dostawcą, który ma realny wpływ na opłacalność hodowli bydła mlecznego oraz zdrowotność młodych zwierząt gospodarskich.

Głównym osiągnięciem biznesowym przedsiębiorstwa w latach 1991-2018 był ogromy wysiłek włożony w pracę edukacyjną oraz produkcyjno-rozwojową, które z jednej strony doprowadziły do zaprojektowania i produkcji oryginalnych polskich preparatów do skarmiania bydła, a z drugiej umożliwiły nauczenie hodowców, jak te preparaty stosować, aby podnosić opłacalność hodowli bydła mlecznego. To osiągnięcie współtworzyło sukces polskiego rynku mlecznego.