HZiNR Polanowice – szlakiem dra Pawła Górki

4 lutego 2019 roku w HZiNR Polanowice dr inż. Paweł Górka z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie przeprowadziła audyt. Miał on na celu pomóc uzyskać jeszcze lepsze wyniki hodowlane w gospodarstwie, które ma ogromny potencjał. W audycie udział wzięła kadra zootechniczna HZINR Polanowice, doradcy żywieniowi Polmass oraz wspomniany dr inż. Paweł Górka, który jest uznanym autorytetem  z dziedziny żywienia zwierząt. Jego szczególne zainteresowania to wpływ żywienia na wzrost i zdrowie cieląt oraz wydajność mleczną krów.

Czytaj dalej HZiNR Polanowice – szlakiem dra Pawła Górki