Dr inż. Waldemar Budziński

„Wykorzystaj czas na doskonalenie się
poprzez czytanie dzieł innych ludzi,
aby łatwo osiągnąć to,
na co oni ciężko zapracowali.”

Sokrates

28 września 2018 w gmachu Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno-przyrodniczego im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiem naszego znamienitego, wieloletniego pracownika, pana Waldemara Budzińskiego, pt.: Wpływ wybranych inokulantów mikrobiologicznych i mikrobiologiczno-enzymatycznych na przebieg procesu zakiszania oraz parametry jakościowe kiszonek z traw i kukurydzy.

Panie Doktorze – z okazji obrony pracy doktoranckiej, proszę przyjąć życzenia wielu sukcesów i satysfakcji, wspaniałej kariery i wiele osiągnięć, a także powodzenia w dalszej pracy zawodowej. Czytaj dalej Dr inż. Waldemar Budziński