Szacowanie wartości zamówienia usługi badawczo-rozwojowej

Zaproszenie do złożenia oferty

POLMASS S.A. w związku z rozpoczęciem procedury wyboru Wykonawcy do realizacji usługi badawczo-rozwojowej zwraca się z prośbą o określenie szacowanej wartości zamówienia dla usługi polegającej na: opracowaniu optymalnej pod względem efektywności zastosowania oraz opłacalności produkcji kompozycji dodatków paszowych stosowanych w preparatach mlekozastępczych dla cieląt. Szczegóły poniżej.

Po oszacowaniu wartości zamówienia usługi Zamawiający podejmie właściwą procedurę realizacji zamówienia w oparciu o zasadę konkurencyjności lub rozeznania rynku.

Oczekujemy na szacunkową wartość zamówienia do dnia 25.01.2018 roku do godziny 12.

Czytaj dalej Szacowanie wartości zamówienia usługi badawczo-rozwojowej