Jak uzyskać dobrej jakości kiszonkę

Prawidłowe parametry zakiszania kukurydzy:

  • Odpowiedni dobór odmian – możliwie największy udział kolb i ziarna w plonie ogólnym.
  • Odpowiednia gęstość siewu (w rzędach co 75-80 cm, obsada do zbioru 95.000 roślin/ha).
  • Odpowiedni stan dojrzałości roślin przy zbiorze tzn. zawartość suchej masy min 28%, optymalnie 32% – 35% w całej roślinie.
  • Właściwe pocięcie dł. sieczki 0,5 – 1,5 cm i konieczne jest rozbicie bądź „naruszenie” zieren
  • Odpowiednie przygotowanie silosu, aby nie było dostępu powietrza przez ściany.
  • Szybkie napełnienie silosu (możliwie w ciągu 24 godz.).
  • Dokładne ubicie ciągnikami kołowymi o jak największym nasisku na 1 cm2 . Ubijać poszczególne cienkie warstwy około 30cm. Ugniatać jeszcze przez 1 godz. po zwiezieniu ostatniej przyczepy.
  • Wyłożenie ścian silosu jasną, nieprzeźroczystą folią i po jego napełnieniu dokładne okrycie w tzw. kopertę.
  • Dokładne obłożenie foli zewnętrznej oponami lub workami z piaskiem.
  • Kontrolowany przebieg zakiszania przez dodatek odpowiednio dobranych konserwantów: Polmasil i Polmasil Extra, użytych na całą zakiszaną masę

Konieczne jest odprowadzenie wody opadowej.