Polityka jakości

Jakość i stabilność preparatów żywieniowych, jako czynnik bezpieczeństwa zdrowotnego zwierząt hodowlanych

Wysoki poziom technologiczny POLMASS-u współgra z dbałością o jakość produktów i bezpieczeństwo procesu technologicznego. Jak wskazuje przedsiębiorstwo: „Podstawowym założeniem polityki jakości firmy POLMASS S.A. jest dbałość o bezpieczeństwo produkowanych pasz, przy świadomości, że przekłada się to na bezpieczeństwo żywności. Założenie to realizowane jest poprzez przestrzeganie zasad dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej, korzystanie z najlepszych dostępnych technologii oraz ciągłe podnoszenie kwalifikacji personelu. Stosujemy się też do wszystkich wymagań prawnych obowiązujących wytwórców pasz.”

POLMASS jest najstarszą w kraju firmą zajmującą się technologią sporządzania pasz objętościowych dla bydła. Obecnie (2018) przedsiębiorstwo funkcjonuje według norm GMP+ i ISO 22000:2006. Jak wskazuje firma: „System produkcji firmy POLMASS jest skonstruowany w taki sposób, aby zapewniał najwyższą jakość produkowanych preparatów. Monitorowanie rozpoczyna się już na etapie przyjmowania surowców. Dokładna kontrola ilości i jakości wszystkich dostarczanych do […] firmy towarów od ponad 300 dostawców z Polski i zagranicy powoduje, że w następnych etapach produkcji można we właściwy sposób nimi zarządzać. Każda dostarczana partia surowca jest dokładnie badana w (…) laboratorium. Sprawdzona zostaje wilgotność, przesiew, system porównuje barwę, a następnie zabezpiecza próbki do badania zewnętrznego i próbki archiwalne. Wszystkie partie posiadają pełną dokumentację i są wprowadzane do systemu komputerowego, a każdy big-bag oznaczony jest kodem kreskowym w bardzo czytelny sposób (…).

Wśród standardów GMP+, POLMASS S.A. bierze udział w dwu etapach w całym łańcuchu procesu:

– GMP B1, który określa w jaki sposób powinno się produkować i hodować pasze dla zwierząt i inne produkty przeznaczone na żywność. Ten standard określa również zasady, w jaki sposób te pierwsze wyhodowane produkty powinny być przetwarzane, aby uzyskać wysoka jakość pożywienia.

– GMP B3 – jest to standard który wdraża w życie sprzedaż produktów, a w dalszym etapie dotyczy gromadzenia w magazynach różnego rodzaju pasz i innych produktów żywnościowych.

– GMP+ oznacza przede wszystkim bezpieczeństwo i gwarancję, że firma POLMASS S.A. stosuje dobre praktyki i karmi zwierzęta tylko paszami o najwyższej jakości, która jest wcześniej odpowiednio dokładnie przebadana.”

Podejmowane przez przedsiębiorstwo działania w zakresie zapewnienia jakości pozwalają na produkcję sprawdzonych preparatów o stabilnych parametrach i o bardzo wysokim poziomie bezpieczeństwa, które zwierzęta chętnie spożywają. O skuteczności polityki zapewniania jakości świadczyć może fakt, że w całej historii przedsiębiorstwa nigdy nie doszło do zagrożenia bezpieczeństwa zwierząt i wykorzystywane preparaty nigdy zwierzętom nie zaszkodziły

Oprócz bezpieczeństwa pasz i ciągłego doskonalenia produktów uznajemy za istotne utrzymywanie z klientami partnerskich i przyjaznych relacji, jako ważnego czynnika w utrwalaniu przodującej pozycji firmy POLMASS.