POLMASIL EXTRA

polmasil

Polmasil Extra to mikrobiologiczny dodatek, zaprojektowany do kiszenia pasz objętościowych o zwiększonym ryzyku wtórnej fermentacji.

Przeznaczony do zakiszania traw, roślin motylkowych i ich mieszanek oraz kukurydzy.

SW skład Polmasilu Extra wchodzą cztery szczepy bakterii: Enterococcus faecium, Lactobacillus plantarum, Pediococcus acidilactici, Lactobacillus buchneri. Polmasil Extra wprowadza do zakiszanego materiału 150 000 jtk bakterii kwasu mlekowego na 1 gram.

Koncentracja: 1,5 x 1011 jtk / 1g.
Opakowanie: 100g.
Dawkowanie: 100 gram / 100 ton zakiszanej masy.

 

Charakterystyka POLMASIL EXTRA

 

Jak stosować Polmasil Extra?

Przygotowanie roztworu roboczego: Zawartość opakowania (100 g lub 25 g) należy starannie rozpuścić w 5 litrach wody. Następnie tę mieszankę wlać do 95 litrów wody (20 litrów dla opakowania 25 g). Dozować za pomocą aplikatora w ilości 1 litr/tonę zielonki (w zależności od rodzaju aplikatora i zastosowanych dysz, ilość cieczy roboczej może być zmienna). Roztworem preparatu spryskujemy zakiszaną masę bezpośrednio w silosie lub podczas zbioru na polu.

Aplikowania roztworu na pryzmie (w silosie): Roztwór wodny inokulantu polewamy na kolejno ugniatane warstwy składowanej zielonki. Możemy zastosować do tego celu czysty opryskiwacz ręczny.

Aplikowanie roztworu na polu: Do podawania preparatów mikrobiologicznych przy zbiorze zielonki na polu służy aplikator umieszczony na sprzęcie zbierającym (sieczkarnia, prasa, przyczepa zbierająca). Ilość podawanego roztworu uzależniona jest od wydajności dysz aplikatora. Opakowanie 100 g inokulantu rozpuszczamy w takiej ilości wody, aby otrzymany płyn roboczy został zużyty do zebrania 100 ton zielonej masy spryskiwanej na polu. Podstawową zasadą takiego sposobu aplikowania jest zachowanie proporcji 100 g proszku preparatu mikrobiologicznego na 100 ton zebranej masy.