POLMASIL STABIL

polmasil stabil

POLMASIL Stabil to mikrobiologiczny inokulant z dodatkiem benzoesanu sodu, wspomagający proces zakiszania pasz pastewnych (traw, lucerny, kukurydzy, ziarna kukurydzy nawet bardzo wilgotnego) w rękawach foliowych i silosie.

Benzoesan sodu ma właściwości grzybobójcze.

Polmasil Stabil zawiera 3 szczepy bakterii: Lactobacillus plantarum, Pediococcus acidifactici, Lactococcus factis. Polmasll Stabil wnosi dodatkowo 400 g benzoesanu sodu na 1 tonę zakiszanego materiału.

Koncentracja: 7,5 x 1010 jtk / 1 g.
Opakowanie: 80g bakterii mlekowych + 10 kg benzoesanu sodu wystarcza na ok. 25-75 ton zakiszanej masy.
Dawkowania: (tabela 1) w zależności od rodzaju materiału oraz jego wilgotności.

 

Dawkowanie inokulantu zależy od rodzaju rośliny, które ilustruje poniższe zestawienie.

Płyn roboczy Dawka w litrach/t Ilość zakiszanego materiału Kiszonki jtk / 1 g Benzoesan sodu g/t Materiał zakiszany
150 l  7 21.5 287 500 460 Wilgotne ziarno kukurydzy
150 l  6 25 250 000 400 Drobno zmielone,
wilgotne ziarno kukurydzy,
rośliny zbożowe
150 l  5 30 200 000 320 Lucerna, drobno pocięte
rośliny zbożowe
150 l  4 37.5 125 000 100 Rośliny strączkowe
150 l  2.5 75 100 000 160 Cała kukurydza

Jak stosować Polmasil Stabil?

Przygotowanie inokulantu do podania: Sporządzamy roztwór bakteryjny rozpuszczając zawartość saszetki 80 g w 20 litrach wody. Osobno sporządzamy roztwór z benzoesanu sodu rozpuszczając opakowanie 10 kg w 130 l wody. Łączymy oba roztwory. Płyn roboczy (150 litrów) dozujemy za pomocą aplikatora.

 

Jedna złotówka zainwestowana w Polmasil lub Polmazym zwraca się kilkakrotnie!