Z Polmass Milk New Power po jeszcze lepsze efekty odchowu cieląt

Wynik badań ostatnich lat dostarczają coraz „twardszych” dowodów na to, że efekty odchowu cieląt mają bardzo duży wpływ na ekonomikę produkcji mleka. Zdrowe i dobrze rosnące cielęta to produkujące więcej mleka w okresie użytkowania krowy, co przekłada się na większy zysk gospodarstwa.

Bezdyskusyjnie bardzo duży wpływ na efekty odchowu cieląt ma jakość podawanego im preparatu mlekozastępczego. Najlepszy jaki można zaoferować cielętom, zwłaszcza tym najmłodszym, to taki, który zawiera wyłącznie białka pochodzenia mlecznego. Ich wysoka strawność w przewodzie pokarmowym cieląt daje gwarancję efektywnego wykorzystania paszy, zadawalających przyrostów masy ciała oraz małej podatności cieląt na choroby. Strawność składników pokarmowych ma szczególnie duże znaczenie, gdy cielęta są intensywnie żywione paszą płynną, w celu optymalnego wykorzystania ich potencjału wzrostowego i wartości użytkowej. Każda niedoskonałość preparatu mlekozastępczego, który będzie podawany cielętom w intensywnym systemie ich żywienia, łatwo prowadzi do większej ilości biegunek, a w konsekwencji – pogorszenia efektów odchowu.

Wychodząc naprzeciw najbardziej wymagającej grupie producentów mleka, firma Polmass oferuje preparat mlekozastępczy Polmass Milk New Power. Zawiera  on wyłącznie białko pochodzenia mlecznego, którego źródłem są najwyższej jakości białka serwatkowe oraz odtłuszczone mleko w proszku. Technologia suszenia rozpyłowego tłuszczu oraz homogenizacja z wykorzystaniem opatentowanych procesów technologicznych dodatkowo poprawia strawność składników pokarmowych i rozpuszczalność preparatu, a obecny w Polmass Milk New Power kompleks dodatków paszowych IMUPRO® zapobiega schorzeniom układu pokarmowego cieląt i stymuluje jego rozwój.

Efekty stosowania Polmass Milk New Power zweryfikowano w warunkach praktycznego odchowu cieląt. Dwadzieścia cieląt rasy holsztyńsko-fryzyjskiej w weku 6 (± 1) dni żywiono preparatem mlekozastępczym Polmass Milk New Power przez okres 60 dni. Średnio w pierwszych 17-stu dniach testu cielęta były utrzymywane w indywidualnych budkach i żywione preparatem mlekozastępczym z wiadra ze smoczkiem, po czym zostały przeniesione do grupowego kojca z automatyczną stacją żywienia. Zwierzęta otrzymywały 1200 g proszku Polmass Milk New Power dziennie, który podawano w 8 litrach pójła. Dodatkowo cielęta mogły pobierać do woli mieszankę treściwą typu starter.

W pierwszych 30 dniach żywienia preparatem mlekozastępczym Polmass Milk New Power cielęta przyrastały na masie ciała powyżej 500 g/dzień i powyżej 800 g/dzień w całym 60 dniowym okresie obserwacji. Uzyskane wyniki testu stanowią potwierdzenie dużej efektywność stosowania Polmass Milk New Power w odchowie cieląt.

 Nadzór merytoryczny nad przebiegiem testu preparatu                                               Polmass Milk New Power sprawował dr Paweł Górka,                                               pracownik Katery Żywienia i Dietetyki Zwierzą,                                                     Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie