POLMAZYM PREMIUM

polmazym

Polmazym Premium to mikrobiologiczno-enzymatyczny dodatek wspomagający zakiszanie pasz białkowych, takich jak: lucerna, koniczyna, trawy.

 

Ważną rolę w Polmazymie spełniają enzymy, które zwiększają pulę cukrów dostępnych dla bakterii fermentacji mlekowej w surowcu wilgotnym i trudno kiszącym się.

Działanie Polmazymu w zakiszanym materiale polega na rozkładzie przez enzymy włókna ściany komórkowej zakiszanej rośliny do cukrów prostych. Bakterie fermentacji mlekowej uczestniczące w procesie fermentacji, zarówno te pochodzące z zakiszanej rośliny jak i te wprowadzane razem z Polmazymem uzyskują lepszą pożywkę do rozwoju. Kiszonka jest lepsza i ma wyższą wartość pokarmową.

W sklad Polmazymu Premium wchodza dwa szczepy bakterii: Lactobacillus plantarum, Enterococcus faecium. Dodatkowym skladnikiem jest enzym: ksylanaza o aktywnosci 30000 U/g. Polmazym Premium wnosi na 1 kg zakiszanego materialu enzym o aktywnosci 72 U. (aktywnosc enzymatyczna) oraz 250 000 000 jtk bakterii fermentacji mlekowej.

Koncentracja: 1,05 x 1010 jtk / 1g.
Opakowanie: 300 g.
Dawkowanie: 300 g/125 ton zakiszanej masy.

Jak stosować Polmazym Premium?
Przygotowanie roztworu roboczego i podanie przy pomocy aplikatora na polu: Zawartość opakowania (300g) należy rozpuścić w 5 litrach wody. Następnie tę mieszankę wlać do około 120 litrów wody. Dozować za pomocą aplikatora w ilości 1 litr/tonę zielonki (w zależności od rodzaju aplikatora i zastosowanych dysz ilość cieczy roboczej może być inna).