ProDNA® – energia i zdrowie cieląt

POLMASS SA  – skutecznie budujemy siłę  i zdrowie cielęcia
Pierwsze tygodnie życia cieląt to okres intensywnego rozwoju ich organizmu. Prawidłowy przebieg tego procesu wpływa nie tylko na zdrowie zwierząt tuż po urodzeniu, ale także ich przyszłą wydajność mleczną oraz okres użytkowania. Rozwój ten może być skutecznie wspierany przez dodatek nukleotydów do preparatu mlekozastępczego..

Nukleotydy–  co to takiego? Nukleotydy to podstawowy budulec kwasów nukleinowych, tj. DNA i RNA. W dużym uproszczeniu można porównać je do cegieł, które budują wspomniane każdej struktury komórki. Kwasy nukleinowe, a zwłaszcza DNA, są z kolei najważniejszym składnikiem jądra komórkowego, czyli centrum decyzyjnego komórek. Biorąc pod uwagę to, że nukleotydy budują między innymi jądro komórkowe, tj. ‘centrum decyzyjne komórek’, pokrycie zapotrzebowania na te związki decyduje niejako o budowie ‘fundamentów’ organizmu.

Nukleotydy wchodzą również w skład związków wysokoenergetycznych, takich jak ATP i ADP, a tym samym biorą udział w procesach przemian energetycznych w organizmie.

Po co cielęciu nukleotydy?  Codziennie w organizmie powstaje niezliczona ilość nowych komórek, która jest szczególnie duża w przypadku ciągle rosnącego i intensywnie rozwijającego się organizmu cielęcia. To z kolei pociąga za sobą duże zapotrzebowanie na nukleotydy. Chociaż organizm cielęcia jest w stanie syntetyzować nukleotydy we własnym zakresie, to w sytuacji dużego zapotrzebowania na te związki, ilość ta może być niewystarczająca. Zapotrzebowanie to zwiększa się również w okresie stresu, jak na przykład tuż po odsadzeniu od pasz płynnych.

Niedostateczna ilość powstających w organizmie nukleotydów może ograniczać nie tylko tempo wzrostu cieląt lub też zmniejszać efektywność funkcjonowania ich układu immunologicznego, ale także wpływać na wydajność mleczną i długowieczność odchowywanych zwierząt.

Nukleotydy

ProDNA® – czerpiemy z nukleotydów

Nukleotydy stosuje się coraz szerzej, zarówno w żywieniu ludzi, jak i zwierząt.

POLMASS SA jako pierwszy zdecydował się wprowadzić  dodatek nukleotydów do preparatu mlekozastępczego dla cieląt.

ProDNA®  to dodatek  paszowy zawierający nukleotydy.

ProDNA®  to nukleotydy, wyizolowane z drożdży,  pogrupowane, i ujęte we właściwe proporcje. W toku badań wykazano, że  nukleotydy podane „extra”  w preparacie mlekozastępczym  wspomagają rozwój jelita cienkiego, mikroflory przewodu pokarmowego oraz wzmacniają  funkcjonowanie układu immunologicznego cieląt. Efektem końcowym są zdrowsze i lepiej rosnące zwierzęta.

W ślad za pierwszymi testami rozpoczęto doświadczenie badające wpływ ProDNA®  na efekty odchowu jałówek.  Będziemy Państwa informować o jego rezultatach.

Dr inż. Waldemar Budziński

Doradca żywieniowy Polmass S.A.