VITAMIX KM-P PASTWISKO (Krowy Mleczne — Pastwisko)

polmass vitamix

Mieszanka mineralno-witaminowa dla krów w okresie pastwiskowym.

 

Zapotrzebowanie bydła na związki mineralne jest wyższe, niż ich dostępność w paszach objętościowych. VITAMIX KM-P Pastwisko to mieszanka mineralno-witaminowa, pokrywająca podstawowe potrzeby krów mlecznych produkujących do 20 kg mleka na dzień.

Przeznaczona jest do uzupełniania dawek z dużym udziałem pasz włóknistych.

Dzięki wzbogaceniu w magnez, skutecznie chroni krowy przed tężyczką pastwiskową w czasie skarmiania młodych zielonek, bogatych w potas. Optymalny poziom kobaltu poprawia strawność włókna w żwaczu.

  • optymalne bilansowanie dawki pokarmowej podczas wypasania krów na pastwiaskach,
  • zalecany przy stosowaniu pasz objętościowych bogatych w potas,
  • poprawa smakowitości pasz objętościowych.