VITAMIX KW TMR (Krowy Wysokowydajne – TMR)

polmass vitamix

Mieszanka mineralno-witaminowa dla krów w okresie laktacji, przeznaczona dla krów wysokomlecznych żywionych dawkami z dużym udziałem kiszonki z kukurydzy (TMR).

 

Vitamix KW-TMR zawiera wszystkie rozwiązania, składające się na profilaktykę i poprawę stanu wymienia oraz zapobiegające pojawianiu się w mleku komórek somatycznych, a także pozwalające utrzymać racice w dobrym zdrowiu (biotyna, biopleks cynku ). Różni się od VITAMIXU KW-Somatic szerokim stosunkiem wapnia do fosforu (Ca:P= 3:1). Dzięki temu VITAMIX KW-TMR zalecany jest i dobrze bilansuje się w dawkach z wysokim udziałem kiszonki z kukurydzy oraz innymi paszami, ubogimi w wapń (okopowe).

VITAMIX KW-TMR zawiera bufor (kwaśny węglan sodu) dla uzyskania stabilnego pH treści żwacza.

  • mieszanka mineralna nadająca się do bilansowania dawek pokarmowych z dużą ilością kiszonki z kukurydzy,
  • powoduje lepsze wykorzystanie pasz objętościowych,
  • dobra wydajność w laktacji.