VITAMIX KZ I

polmass vitamix

Specjalistyczna mieszanka mineralno-witaminowa na okres zasuszenia właściwego (8-4 tygodnia przed porodem).

 

Skład VITAMIXU został opracowany specjalnie dla krowy, która nie otrzymuje w tym okresie paszy treściwej lub otrzymuje jej bardzo mało.

Poziomy i wzajemne proporcje makro-, mikroelementów i witamin zostały tak dobrane, aby pokrywać potrzeby matki i przede wszystkim rozwijającego się płodu, a także przygotować organizm krowy do następnej laktacji.

VITAMIX KZ-I zmniejsza niebezpieczeństwo wystąpienia po porodzie hipokalcemii (objawiających się między innymi zaleganiem i porażeniem poporodowym). Obniżony poziom Ca stymuluje wydzielanie parathormonu – związku odpowiedzialnego za lepsze wchłanianie tego makroelementu z przewodu pokarmowego oraz jego wyższą mobilizację z kości w celu pokrycia jego wysokiego zapotrzebowania w okresie okołoporodowym.

Dzięki niskiej zawartości sodu VITAMIX KZ-I wpływa także korzystnie na stan wymion po porodzie.

  • zapewnia optymalny stosunek Ca : P w tym okresie (1:1),
  • zapobiega niedoborowi Mg poprzez bardzo przyswajalną formę opartą na siarczanach,
  • zawiera wysoki udział witaminy A, D3, E odpowiedzialnych za status immunologiczny.