Wdrożenie innowacyjnej technologii procesu produkcji paszowych preparatów mlekozastępczych, w oparciu o całkowicie zautomatyzowaną linię produkcyjną wraz z węzłem dokładnego dozowania”

Celem projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii procesu produkcji paszowych preparatów mlekozastępczych, w oparciu o całkowicie zautomatyzowaną linię produkcyjną wraz z węzłem dokładnego dozowania” jest zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego preparatów mlekozastępczych poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii opartej o  całkowicie zautomatyzowaną linię produkcyjną wraz z węzłem dokładnego dozowania.

W efekcie firma dokonana zasadniczej zmiany  sposobu naważania produktów, poprzez bardzo precyzyjne, automatyczne dozowanie wysoko higroskopijnych surowców do automatycznej wagi, a także odpowiednie zapakowanie i zabezpieczenie gotowego wyrobu w sposób umożliwiający zachowanie osiągniętych właściwości podczas ich magazynowania i transportowania.

Wartość projektu: 7 028 446,69 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 736 865 PLN