Wpływ preparatu mlekozastępczego Polmass na wzrost cieląt – SK Nowe Jankowice.  

Wpływ preparatu mlekozastępczego Polmass Milk Red Full na wzrost cieląt – raport badań przeprowadzonych w Stadninie Koni Nowe Jankowice.

W warunkach odchowu cieląt najważniejszy i najbardziej istotny okres stanowi pierwsze półrocze życia młodego organizmu. Ze względu na nie w pełni jeszcze ukształtowany i rozwinięty żwacz oraz ograniczoną aktywność przewodu pokarmowego, okres żywienia paszą płynną jest niezwykle ważny. Stosowanie preparatu mlekozastępczego w odchowie cieląt pozwala na oszczędność pracy i łatwość przygotowania oraz powtarzalność składu pójła. Preparat mlekozastępczy daje pewność przebiegu odchowu, ponieważ jego skład w przeciwieństwie do mleka pełnego w czasie odchowu pozytywnie wpływa na rozwój żwacza. Dobrze i wcześnie wykształcony żwacz wpływa na zwiększenie dziennych przyrostów i szybki rozwój cielęcia, obniża również ryzyko zachorowań na choroby uwarunkowane żywieniem.

 

Celem doświadczenia było określenie wpływu składu preparatu mlekozastępczego Polmass Milk Red Full o formule instant wszystkich komponentów mlecznych, na wzrost cieląt rasy holsztyńsko-fryzyjskiej. Preparat zawiera w swoim składzie wyłącznie komponenty mleczne oraz najlepiej strawne tłuszcze w postaci oleju kokosowego i palmowego. Dodatkowo preparat standardowo zawiera 15% mleka w proszku. Zastosowany w preparacie kompleks Imupro® stymuluje odporność na biegunki  i wpływa korzystnie na rozwój i zdrowie młodego organizmu.

Doświadczenie zostało przeprowadzone w Stadninie Koni Nowe Jankowice Sp. z o.o. na cielętach, które były pojone preparatem mlekozastępczym Polmass Milk Red Full. Preparat wprowadzono do odchowu zaraz po okresie siarowym, od 4 dnia życia. Pojenie preparatem zakończono w 70 dniu życia. Cielęta były pojone trzykrotnie w ciągu dnia i otrzymywały 1000 g proszku preparatu przygotowanego w 6 litrach wody (3 razy dziennie po 2 l pójła; koncentracja 1:6). Cielęta miały również stały dostęp do wody i paszy starterowej podawanej do woli, o zawartości 20% białka.

Cielęta zostały zważone w dniu urodzenia oraz w czwartym dniu życia. Kolejne ważenia odbywały się raz w tygodniu, do momentu zakończenia cyklu doświadczenia. Ostatni pomiar masy ciała cieląt był przeprowadzony w 70 dniu życia, w momencie zakończenia doświadczenia.

Wyniki uzyskane w doświadczeniu:

  • Średnia waga urodzeniowa cieląt – 45,6 kg
  • Średnia waga cieląt po 70 dniach – 98,6 kg
  • Średni przyrost masy ciała (od urodzenia do 70 dnia) – 807 g/dzień
  • Wskaźnik przyrostu masy ciała – 2,16

Wnioski z doświadczenia:

Preparat mlekozastępczy Polmass Milk Red Full:

  • Zapewnia podwojenie masy ciała cieląt w okresie od urodzenia do 70 dnia życia.
  • Gwarantuje wysokie dzienne przyrosty masy ciała powyżej 800 g do 70 dnia życia.
  • Zapewnia brak biegunek pokarmowych w ciągu całego okresu odchowu.