„Współtwórca sukcesu polskiego rynku mlecznego” prof. dr hab. Przemysław Kulawczuk

Program „Przedsiębiorstwo Fair Play”, którego Polmass jest uczestnikiem objął patronatem projekt „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w stuleciu niepodległości Polski. Wkład etycznych przedsiębiorstw w umacnianie polskiej suwerenności gospodarczej” realizowany przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Polmass został zaproszony do tej publikacji, która poświęcona jest przedsiębiorcom, których zaangażowanie społeczne przyczyniło się do odbudowy państwowości Polski na przestrzeni ostatnich 100 lat. Znaczną część publikacji poświęcono Laureatom Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”. W formie studium przypadku opisana została ich historia, polityka wewnętrzna, działania na rzecz kontrahentów, klientów, społeczności lokalnej oraz środowiska naturalnego.

Zachęcamy do zapoznania się z całą publikacją oraz z częścią poświęconą Polmass S.A. zatytułowaną   „Współtwórca sukcesu polskiego rynku mlecznego” napisaną przez  prof. dr. hab. Przemysława Kulawczuka, pracownika Uniwersytetu Gdańskiego.

Publikajca SOB Niepodległa_www