Zarząd

  • Zbigniew Kotlęga – Prezes Zarządu i Dyrektor
  • Lidia Mazur – Prokurent, Dyrektor Marketingu i Handlu
  • Lilia Zajdenc – Główny Księgowy
  • Romuald Szumigłowski – Dyrektor Zakładu Preparatów Paszowych