PRIMOPASZA

polmass primopasza

Granulowany prestarter stymulujący rozwój przedżołądków. Pierwsza pasza stała do stosowania od 3 dnia życia cielęcia (17% białka ogólnego).

 

ZALETY STOSOWANIA PRIMOPASZY:

  • stymuluje wczesny i prawidłowy rozwój procesów fermentacyjnych w żwaczu
  • przyzwyczaja i zachęca do wcześniejszego pobierania paszy stałej
  • zmniejsza dzienną ilość podawanego mleka lub preparatu mlekozastępczego
  • skraca czas odpajania preparatami mlecznymi
  • zwiększa dzienne przyrosty wagowe
  • wyraźnie obniża koszty odchowu

 

SPOSÓB STOSOWANIA:

  • PRIMOPASZA jest przeznaczona do skarmiania już od 3 dnia życia cielęcia
  • powinna być podawana do woli, w małych ilościach, codziennie świeża
  • do podawania PRIMOPASZY zalecamy karmiki z odpowiednimi smoczkami do paszy stałej
  • gdy cielę spożywa 1,5-2,0 kg PRIMOPASZY możemy całkowicie zakończyć odpajanie preparatem mlekozastępczym

 

 

białko 21%