Polecane

25.10.2018 Konferencja Polmass w Pawłowicach

25 października 2018 roku, w Instytucie Zootechniki PIB Zakładu Doświadczalnego Pawłowice,  odbyła się zorganizowana przez Polmass S.A. konferencja „Nauka i praktyka w żywieniu bydła mlecznego. Od jałówki do krowy”.

W pierwszej części„Preparaty mlekozastępcze dla cieląt” przedstawił Zbigniew Kotlęga – Prezes Zarządu i Dyrektor Polmass SA. Omówił w niej wyniki doświadczenia wykonanego w IZ PIB Zakład Doświadczalny w Kołbaczu. Zostały także przedstawione innowacje w Zakładzie Produkcyjnym Polmass, które w znaczący sposób wpłyną na jakość produktów wytwarzanych przez Polmass. Podczas konferencji Efekty uzyskane w hodowli i produkcji bydła mlecznego w Pawłowicach zaprezentował dr Marian Kamyczek, który omówił aktualną sytuację w produkcji mleka w kraju i Unii Europejskiej oraz przedstawił efekty produkcyjne i hodowlane uzyskane w stadzie krów rasy PHF odmiany cb w Pawłowicach. Czytaj dalej 25.10.2018 Konferencja Polmass w Pawłowicach