Polecane

Doradztwo żywieniowe Polmass

Mamy wspólny cel!

Polmass S.A. jest znanym wśród hodowców polskim producentem preparatów mlekozastępczych, dodatków mineralno-witaminowych i innych specjalistycznych pasz dla cieląt i krów mlecznych.

Doradztwo Żywieniowe Polmass S.A.

Nadrzędnym celem każdego gospodarstwa jest posiadanie zdrowego stada, wysokiej wydajności mlecznej oraz uzyskanie świetnych wyników ekonomicznych. Aby to zrealizować należy pamiętać o pewnej prawidłowości. Aby mieć zdrowe cielę – należy mieć zdrową krowę – aby mieć zdrową krowę – musimy mieć zdrowe cielę. Prawidłowy odchów cieląt wywiera więc wpływ nie tylko na wzrost zwierząt i ich zdrowotność, ale także na rozwój tych narządów, które w wieku produkcyjnym decydują o późniejszej wartości użytkowej, mlecznej, jak i opasowej. Żywienie jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na rozwój stada, dlatego Doradcy Polmass-u od ponad 30 lat współpracują bezpośrednio z ośrodkami hodowli zarodowej i gospodarstwami wdrażając i udoskonalając najnowsze rozwiązania żywieniowe w gospodarstwach o specjalizacji w produkcji mleka.

Czytaj dalej Doradztwo żywieniowe Polmass