ProDNA® – energia i zdrowie cieląt

POLMASS SA  – skutecznie budujemy siłę  i zdrowie cielęcia
Pierwsze tygodnie życia cieląt to okres intensywnego rozwoju ich organizmu. Prawidłowy przebieg tego procesu wpływa nie tylko na zdrowie zwierząt tuż po urodzeniu, ale także ich przyszłą wydajność mleczną oraz okres użytkowania. Rozwój ten może być skutecznie wspierany przez dodatek nukleotydów do preparatu mlekozastępczego..

Nukleotydy–  co to takiego? Nukleotydy to podstawowy budulec kwasów nukleinowych, tj. DNA i RNA. W dużym uproszczeniu można porównać je do cegieł, które budują wspomniane każdej struktury komórki. Kwasy nukleinowe, a zwłaszcza DNA, są z kolei najważniejszym składnikiem jądra komórkowego, czyli centrum decyzyjnego komórek. Biorąc pod uwagę to, że nukleotydy budują między innymi jądro komórkowe, tj. ‘centrum decyzyjne komórek’, pokrycie zapotrzebowania na te związki decyduje niejako o budowie ‘fundamentów’ organizmu.

Czytaj dalej ProDNA® – energia i zdrowie cieląt