JAK WYPRODUKOWAĆ DOBRĄ KISZONKĘ DLA BYDŁA LUB NA BIOGAZ ROLNICZY

Prof. zw. dr hab. inż. Witold Podkówka dr h.c.

Podstawowe wiadomości na temat kiszenia biomasy na paszę dla bydła i biogaz rolniczy oraz zasady prawidłowego skarmiania kiszonek i  wytwarzania biogazu rolniczego

Znaczenie gospodarcze kiszonek

W warunkach klimatu umiarkowanego krajów Europy środkowej  i  Północnej wzrosło zainteresowanie kiszonkami, jako pasza dla bydła i  substrat do produkcji biogazu. Dotyczy to zwłaszcza kiszonek sporządzonych z kukurydzy i  runi z użytków zielonych.

Zmiany w systemie chowu  i technologii żywienia bydła spowodowały, że kiszonka stała się podstawową paszą objętościową  nie tylko żywieniu zimowym, lecz również letnim. System żywienia TMR, w którym kiszonka stanowi ważny składnik dawki pokarmowej, jest stosowany w ciągu całego roku. Jest to typowy przykład zamiany energii skumulowanej w kiszonce, na energię dostępną dla ludzi w postaci mleka i żywca wołowego.  Są to produkty powszechnie stosowanymi w żywieniu ludzi.

Czytaj dalej JAK WYPRODUKOWAĆ DOBRĄ KISZONKĘ DLA BYDŁA LUB NA BIOGAZ ROLNICZY