Z Polmass Milk New Power po jeszcze lepsze efekty odchowu cieląt

Wynik badań ostatnich lat dostarczają coraz „twardszych” dowodów na to, że efekty odchowu cieląt mają bardzo duży wpływ na ekonomikę produkcji mleka. Zdrowe i dobrze rosnące cielęta to produkujące więcej mleka w okresie użytkowania krowy, co przekłada się na większy zysk gospodarstwa.

Bezdyskusyjnie bardzo duży wpływ na efekty odchowu cieląt ma jakość podawanego im preparatu mlekozastępczego. Najlepszy jaki można zaoferować cielętom, zwłaszcza tym najmłodszym, to taki, który zawiera wyłącznie białka pochodzenia mlecznego. Ich wysoka strawność w przewodzie pokarmowym cieląt daje gwarancję efektywnego wykorzystania paszy, zadawalających przyrostów masy ciała oraz małej podatności cieląt na choroby. Strawność składników pokarmowych ma szczególnie duże znaczenie, gdy cielęta są intensywnie żywione paszą płynną, w celu optymalnego wykorzystania ich potencjału wzrostowego i wartości użytkowej. Każda niedoskonałość preparatu mlekozastępczego, który będzie podawany cielętom w intensywnym systemie ich żywienia, łatwo prowadzi do większej ilości biegunek, a w konsekwencji – pogorszenia efektów odchowu. Czytaj dalej Z Polmass Milk New Power po jeszcze lepsze efekty odchowu cieląt