Zaproszenie do składania ofert – postępowanie konkurencyjne – 08/2017 – zadanie nr 11

Zaproszenie do składania ofert – postępowanie konkurencyjne – 08/2017 – zadanie nr 11

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 08/2017                                             Bydgoszcz 07.06.2017 r.

Polmass S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Fordońskiej 40, w oparciu o „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” w sprawie udzielania zamówień w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych w ramach projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii procesu produkcji paszowych preparatów mlekozastępczych, w oparciu o całkowicie zautomatyzowaną linię produkcyjną
wraz z węzłem dokładnego dozowania”  

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

 I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, implementacja i uruchomienie programu sterowania procesem produkcyjnym nowotworzonej linii produkcyjnej preparatów mlekozastępczych.

Program sterujący ma za zadanie zintegrować programy sterujące poszczególnych maszyn, urządzeń i zespołów maszyn w jedną całość – umożliwić sterowanie kompletną linią produkcyjną preparatów mlekozastępczych, składającą się z:

  1. Automatycznego zespołu zasypu surowców na linię produkcyjną;
  2. Automatycznego zespołu wagi surowców macro ze zbiornikami i wybierakami;
  3. Programu sterowania procesem naważania wag produkcyjnych;
  4. Zespołu urządzeń automatyzujących wagi procesowe W3 oraz W5;
  5. Automatycznej podawarki opakowań z trawersem, drukarką i aplikatorem z możliwością drukowania etykiet z programu recepturowego Agro-Soft poprzez serwer;
  6. Zespołu urządzeń do automatyzacji linii ważąco-pakującej z automatycznym zapisem
    w rejestrach masy opakowań (worków i big-bagów);
  7. Automatycznej linii pakująco-foliującej z automatyczną wagą przepływową, dyskryminatorem opakowań niezgodnych, automatycznym paletyzatorem, jego rozszerzeniami i automatyczną owijarką z buforem wraz z raportowaniem do programu księgowego ilości i masy opakowań;

wraz z jego integracją, unifikacją i zapewnieniem komunikacji z pozostałymi programami  produkcyjnymi i programem księgowym poprzez serwer.

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

Osobą do kontaktu ws. treści niniejszego zapytania jest p. Romuald Szumigłowski tel. 502 188 988,

e-mail: romuald.szumiglowski@polmass.pl

 

Szczegóły w załączeniu.

Zapytanie ofertowe  08/ 2017

Zał.  nr 1.  Formularz ofertowy  08-2017

Zał.  nr. 2  Oświadczenie oferenta

Zapraszamy do składania ofert !